Egenskaper

Egenskaper-vinduet i Rapportbygger viser alltid egenskapene til det valgte objektet i Rapportbygger-visningen.

tip

Trykk Shift-F1 og pek med musen på en inndataboks for å se en hjelpetekst for denne inndataboksen.


Ved første start av rapportbyggeren viser Egenskaper-vinduet Data-fanesiden for hele rapporten.

Velg en tabell fra innholdslisten, og trykk deretter Tab eller klikk utenfor inndataboksen for å forlate inndataboksen.

Vinduet Legg til felt i rapport vises automatisk når du har valgt en tabell i innholdsboksen og la den boksen stå. Du kan også klikke på Legg til felt-ikonet på verktøylinjen, eller velge Vis - Legg til felt.

Fanesiden Generelt kan brukes til å endre navnet på rapporten, og for å deaktivere områdene for sidehode eller sidebunntekst.

tip

For å vise fanesiden Data eller Generelt for hele rapporten, velg Rediger - Velg alt - Velg Rapporter.


Hvis du klikker på Sidetopp- eller Sidebunntekst-området uten å velge noe objekt, ser du kategorien Generelt for det området.

Du kan redigere noen visuelle egenskaper for området.

Hvis det betingede utskriftsuttrykket evalueres til TRUE, vil det valgte objektet bli skrevet ut.

Hvis du klikker Detaljer-området uten å velge noe objekt, ser du fanen Generelt for det området.

Du kan angi enkelte egenskaper for å finjustere måten postene skrives ut på.

Sett inn noen datafelt i detaljområdet, eller sett inn andre kontrollfelt i et hvilket som helst område. Når du velger et felt som er satt inn, kan du angi egenskapene i vinduet Egenskaper.

For et etikettfelt kan du endre den viste teksten i etikettinntastingsboksen.

For et bilde kan du spesifisere å enten sette inn bildet som en lenke til en fil eller bare som et innebygd objekt i Base -filen. Det innebygde alternativet øker størrelsen på Base-filen, mens koblingsalternativet ikke er like portabelt til andre datamaskiner.

På fanesiden Generelt i et datafelt kan du blant annet angi formateringsegenskapene.

På fanesiden Data kan du endre datainnholdet som skal vises.

Supporter oss!