Sidetall

Du kan åpne dialogboksen Sidetall iRapportbyggeren ved å velge Sett inn - Sidetall.

tip

Trykk Shift-F1 og pek med musen på en inndataboks for å se en hjelpetekst for denne inndataboksen.


Når du klikker OK, settes et datafelt for sidetallene inn. Hvis det ikke finnes noe topp- eller bunntekstområde, opprettes området etter behov.

Du kan klikke på datafeltet og dra til en annen posisjon innenfor samme område, eller redigere egenskapene i Egenskaper-vinduet.

Supporter oss!