Rapportnavigator

Du kan åpne Rapportnavigator-vinduet i Rapportbygger ved å velge Vis - Rapportnavigator.

Rapportnavigatoren viser strukturen til rapporten. Du kan bruke rapportnavigatoren til å sette inn funksjoner i rapporten.

Klikk på en oppføring i rapportnavigatoren. Det korresponderende objektet eller området er valgt i rapportbygger-visningen. Høyreklikk på en oppføring for å åpne kontekstmenyen.

For å legge inn funksjoner i rapporten

I kontekstmenyen til rapportnavigatoren ser du de samme kommandoene som i rapportbyggervisningen, pluss tilleggskommandoer for å opprette nye funksjoner eller slette dem.

Funksjoner kan legges inn ved hjelp av en syntaks som spesifisert i OpenFormula-forslaget.

Se Wiki-side om Base for mer hjelp angående funksjonene i en rapport.

For å beregne en sum for hver klient

  1. Åpne rapportnavigatoren.

  2. Åpne oppføringen Grupper og gruppen der du vil beregne kostnaden.

    Gruppen har en underoppføring kalt funksjoner.

  3. Åpne kontekstmenyen (høyreklikk) på funksjonsoppføringen, velg å opprette en ny funksjon og velg den.

    I egenskapsleseren ser du funksjonen.

  4. Endre navn til f.eks. CostCalc og formelen til [CostCalc] + [skriv inn navnet på kostnadskolonnen].

  5. Skriv inn 0 i startverdien.

  6. Nå kan du sette inn et tekstfelt og binde det til [CostCalc] (vises i datafeltets liste).

Kanskje du må sette startverdien til verdien av feltet som [felt].

Hvis det er tomme felt i kostnadskolonnen, bruk følgende formel for å erstatte de tomme feltenes innhold med null:

[SumCost] + IF(ISBLANK([field]);0;[field])

Supporter oss!