Rapportbygger

Rapportbyggeren er et verktøy for å lage dine egne databaserapporter. I motsetning til Rapportveiviseren, kan du ved å bruke rapportbyggeren ta kontroll over designe av rapporten slik du vil. Den genererte rapporten er et Writer-dokument som du også kan redigere.

note

For å bruke rapportbyggeren må Java Runtime Environment (JRE)-programvaren være installert, og denne programvaren må velges i LibreOffice.


For å installere JRE-programvaren

Rapportbyggeren krever et installert Java Runtime Environment (JRE).

 1. Velg - LibreOffice - Avansert.

 2. Vent opptil ett minutt, mens LibreOffice samler inn informasjon om installert Java-programvare på systemet ditt.

  Hvis en nylig JRE-versjon er funnet på systemet ditt, ser du en oppføring i listen.

 3. Klikk på alternativknappen foran oppføringen for å aktivere denne JRE-versjonen for bruk i LibreOffice.

 4. Sørg for at Bruk et Java-kjøringsmiljø er aktivert.

Hvis ingen JRE-versjon finnes på systemet ditt, åpne nettleseren og last ned JRE-programvaren fra http://www.java.com. Installer JRE-programvaren. Start deretter LibreOffice på nytt og åpne - LibreOffice - Avansert igjen .

For å åpne rapportbyggeren

 1. Åpne en Base-fil eller opprett en ny database. Databasen må inneholde minst én tabell med minst ett datafelt og et primærnøkkelfelt.

 2. Klikk på Rapporter-ikonet i Base-vinduet, og velg deretter Opprett rapport i designvisning.

  Rapportbygger-vinduet åpnes.

Rapportbyggeren er delt inn i tre deler. På toppen ser du menyen, med verktøylinjene under.

Til høyre ser du vinduet Egenskaper med egenskapsverdiene til det valgte objektet.

Den venstre delen av Report Builder-vinduet viser Report Builder-visningen. Rapportbygger-visningen er i utgangspunktet delt inn i tre seksjoner, fra topp til bunn:

 1. Sideoverskrift - dra kontrollfelt med fast tekst inn i sideoverskriftsområdet

 2. Detaljer - dra og slipp databasefelt i detaljområdet

 3. Sidebunntekst – dra kontrollfelt med fast tekst inn i sidebunntekstområdet

For å sette inn et ekstra Rapporthode og Rapportbunntekst-område, velg Rediger - Sett inn rapporthode/bunntekst. Disse områdene inneholder tekst som vises i starten og slutten av hele rapporten.

Klikk på "-"-ikonet foran et områdenavn for å skjule området til én linje i Rapportbygger-visningen. "-"-ikonet endres til et "+"-ikon, og du kan klikke på dette for å utvide området igjen.

Du setter inn databasefelt ved å dra-og-slippe i detaljområdet. Se avsnittet "Slik setter du inn felt i rapporten" nedenfor.

I tillegg kan du klikke på ikonet Etikettfelt eller tekstboks på verktøylinjen, og deretter dra et rektangel i sidetopp- eller sidebunntekst-området for å definere en tekst som er lik på alle sider. Du skriver inn teksten i etikettboksen i det tilsvarende vinduet Egenskaper. Du kan også legge til grafikk ved å bruke grafikkikonet.

For å koble rapporten til en databasetabell

 1. Flytt musen til Egenskaper-visningen. Du ser to fanesider Generelt og Data.

 2. På fanesiden Data klikker du på Innhold for å åpne kombinasjonsboksen.

 3. Velg tabellen som du vil opprette rapporten for.

 4. Etter å ha valgt tabellen, trykk på Tab-tasten for å forlate innholdsboksen.

Legg til felt i rapport-vinduet åpnes automatisk og viser alle feltene i den valgte tabellen.

Legg til felt i rapporten

Vinduet Legg til felt hjelper deg med å sette inn tabelloppføringene i rapporten.

Etter å ha satt inn felt i detaljvisningen, er rapporten klar for utførelse.

For å kjøre en rapport

Klikk på Kjør rapport-ikonet på verktøylinjen.

Ikon for kjør rapport

Kjør rapport-ikon

Et Writer-dokument åpnes og viser rapporten du har laget, som inneholder alle verdiene i databasetabellen du har satt inn.

Hvis databaseinnholdet endret seg, kjør rapporten på nytt for å oppdatere resultatrapporten.

For å redigere en rapport

Bestem først om du vil redigere den genererte rapporten, som er et statisk Writer-dokument, eller om du vil redigere Rapportbygger-visningen og deretter generere en ny rapport basert på det nye designet.

Writer-dokumentet åpnes skrivebeskyttet. For å redigere Writer-dokumentet, klikk Rediger dokument på informasjonslinjen, eller velg Rediger - Redigeringsmodus.

Hvis du vil redigere rapportbygger-visningen, kan du endre noen av egenskapene.

Klikk i detaljområdet. Deretter endrer du noen egenskaper i vinduet Egenskaper, for eksempel bakgrunnsfargen.

Når du er ferdig, klikker du på Kjør rapport-ikonet for å opprette en ny rapport.

Ikon for kjør rapport

Kjør rapport-ikon

Hvis du lukker rapportbyggeren, vil du bli spurt om rapporten skal lagres. Klikk Ja, gi rapporten et navn og klikk OK.

Sortering av rapporten

Uten sortering eller gruppering vil postene bli satt inn i rapporten i den rekkefølgen de hentes fra databasen.

 1. Åpne rapportbygger-visningen og klikk på ikonet Sortering og gruppering på verktøylinjen. Du ser dialogboksen Sortering og gruppering.

Ikon Sortering og gruppering

Ikon Sortering og gruppering

 1. I Grupper-boksen klikker du på feltet du vil ha som det første sorteringsfeltet, og angir egenskapen Sortering.

 2. Kjør rapporten.

Gruppering

 1. Åpne rapportbygger-visningen og klikk på ikonet Sortering og gruppering på verktøylinjen. Du ser dialogboksen Sortering og gruppering.

 2. I boksen Grupper åpner du listeboksen Gruppeoverskrift og velger å vise en gruppeoverskrift.

 3. Klikk på ikonet Legg til felt for å åpne vinduet Legg til felt.

Ikon Legg til felt

Ikon Legg til felt

 1. Dra og slipp feltoppføringen du vil gruppere i gruppeoverskriftsdelen. Dra og slipp deretter de gjenværende feltene inn i detaljdelen.

 2. Kjør rapporten. Rapporten viser de grupperte postene.

Hvis du vil sortere og gruppere, åpner du Rapportbygger-visningen og åpner deretter dialogboksen Sortering og gruppering. For å vise en gruppeoverskrift for feltene du vil gruppere, velg for å skjule gruppeoverskriften for feltene du vil sorteres. Lukk vinduet Sortering og gruppering og kjør rapporten.

Oppdatering og utskrift av dataene dine

Når du setter inn noen nye data eller redigerer data i tabellen, vil en ny rapport vise de oppdaterte dataene.

Klikk på Rapporter-ikonet og dobbeltklikk på den sist lagrede rapporten. Et nytt Writer-dokument vil bli opprettet som viser de nye dataene.

Ikon Rapporter

Ikon Rapporter

For å skrive ut en rapport, velg Fil - Skriv ut fra Writer-dokumentet.

Supporter oss!