Dato og tid

Du kan åpne dialogboksen Dato og klokkeslett i Rapportbyggeren ved å velge Sett inn - Dato og klokkeslett.

tip

Trykk Shift-F1 og pek med musen på en inntastingsboks for å se en hjelpetekst for denne inntastingsboksen.


Aktiver Inkluder dato for å sette inn et datofelt i det aktive området i rapporten. Datofeltet viser gjeldende dato når rapporten kjøres.

Aktiver Inkluder tid for å sette inn et tidsfelt i det aktive området i rapporten. Tidsfeltet viser gjeldende tidspunkt når rapporten kjøres.

Klikk OK for å sette inn feltet.

Du kan klikke på dato- eller klokkeslettfeltet og dra det til en annen posisjon innenfor samme område, eller redigere egenskapene i vinduet Egenskaper.

Supporter oss!