Spørringsveiviser - Aliaser

Tildeler aliaser til feltnavn. Aliaser er valgfrie, og kan gi mer brukervennlige navn, som vises i stedet for feltnavnene. For eksempel kan et alias brukes når felt fra forskjellige tabeller har samme navn.

Alias

Skriv inn aliaset for feltnavnet.

Spørringsveiviser - Oversikt

Supporter oss!