Spørringsveiviser- Grupperingsbetingelser

Angir betingelsene for å gruppere spørringen. Datakilden må støtte SQL-setningen "Grupper etter klausuler" for å aktivere denne siden i veiviseren.

Match alle følgende

Velg å gruppere søket etter alle betingelsene ved å bruke et logisk OG.

Match et av følgende

Velg å gruppere søket etter en av betingelsene ved å bruke en logisk ELLER.

Feltnavn

Velg feltnavnet for grupperingsbetingelsen.

Betingelse

Velg betingelsen for grupperingen.

Verdi

Skriv inn verdien for grupperingsbetingelsen.

Spørringsveiviser - Aliaser

Supporter oss!