Spørringsveiviser - gruppering

Angir om spørringen skal grupperes. Datakilden må støtte SQL-setningen "Grupper etter klausuler" for å aktivere denne siden i veiviseren.

Tilgjengelige felter

>Viser en liste over navnene til databasefeltene i den valgte tabellen eller spørringen. Trykk for å velge et felt eller hold nede «Shift» eller «»-tasten mens du trykker for å velge mer enn ett felt.

>

Trykk for å flytte valgt(e) felt(er) til boksen pilen peker på.

<

Trykk for å flytte de valgte feltene til boksen pilen peker på.

^

Trykk for å flytte det valgte feltet opp en plass i listen.

v

Trykk for å flytte det valgte feltet ned en plass i listen.

Grupper etter

Viser alle feltene som skal brukes til å gruppere søket.

Spørringsveiviser- Grupperingsbetingelser

Supporter oss!