Spørringsveiviser- Detalj eller sammendrag

Angir om alle oppføringer for spørringen skal vises, eller bare resultatene av aggregerte funksjoner.

Denne siden vises kun når det er numeriske felt i spørringen som tillater bruk av aggregerte funksjoner.

Detaljert spørring

Velg for å vise alle oppføringer for søket.

Sammendragsspørring

Velg for å vise bare resultater av samlede funksjoner.

Velg den samlede funksjonen og feltnavnet til det numeriske feltet i listeboksen. Du kan legge inn så mange samlede funksjoner du vil, en i hver rad med kontroller.

Aggregert funksjon

Velg den aggregerte funksjonen.

Feltnavn

Velg det numeriske feltnavnet.

+

Legger til en ny rad med kontroller.

Fjerner den siste raden med kontroller.

Spørringsveiviser - gruppering

Supporter oss!