Spørringsveiviser - Sorteringsrekkefølge

Angir sorteringsrekkefølgen for datapostene i spørringen.

Sorter etter

Spesifiserer feltet som det opprettede søket sorteres etter.

Stigende

Klikk for å sortere i alfabetisk eller numerisk stigende rekkefølge.

Synkende

Klikk for å sortere i alfabetisk eller numerisk synkende rekkefølge.

Og så etter

Spesifiserer flere felt som det opprettede søket sorteres etter, hvis tidligere sorteringsfelt er like.

Spørringsveiviser - Søkebetingelser

Supporter oss!