Spørringsveiviser

Spørringsveiviseren hjelper deg med å designe en databasespørring. Den lagrede spørringen kan anropes senere, enten fra det grafiske brukergrensesnittet eller ved å bruke den automatisk opprettede SQL-kommandoen.

Spørringsveiviser - Feltvalg

Spesifiserer tabellen for å opprette spørringen, og spesifiserer hvilke felt du ønsker å inkludere i spørringen.

Spørringsveiviser - Sorteringsrekkefølge

Angir sorteringsrekkefølgen for datapostene i spørringen.

Spørringsveiviser - Søkebetingelser

Angir søkebetingelsene for å filtrere søket.

Spørringsveiviser- Detalj eller sammendrag

Angir om alle oppføringer for spørringen skal vises, eller bare resultatene av aggregerte funksjoner.

Denne siden vises kun når det er numeriske felt i spørringen som tillater bruk av aggregerte funksjoner.

Spørringsveiviser - gruppering

Angir om spørringen skal grupperes. Datakilden må støtte SQL-setningen "Grupper etter klausuler" for å aktivere denne siden i veiviseren.

Spørringsveiviser- Grupperingsbetingelser

Angir betingelsene for å gruppere spørringen. Datakilden må støtte SQL-setningen "Grupper etter klausuler" for å aktivere denne siden i veiviseren.

Spørringsveiviser - Aliaser

Tildeler aliaser til feltnavn. Aliaser er valgfrie, og kan gi mer brukervennlige navn, som vises i stedet for feltnavnene. For eksempel kan et alias brukes når felt fra forskjellige tabeller har samme navn.

Spørringsveiviser - Oversikt

Skriv inn et navn på spørringen, og spesifiser om du vil vise eller endre spørringen etter at veiviseren er ferdig.

Tilbake

Vis de valgene du gjorde i dialogvinduet i forrige steg. Innstillingene på dette steget blir ikke endret. Denne knappen er bare tilgjengelig fra og med side to.

Neste

Trykk Neste. Da bruker veiviseren gjeldende innstillinger og går videre til neste steg. På det siste steget endres denne knappen til Lag.

Fullfør

Alle endringene tas i bruk, og veiviseren lukkes.

Avbryt

Lukker du et dialogvindu ved å trykke Avbryt, vil ingen av endringene bli lagret.

Spørringsveiviser - Feltvalg

Supporter oss!