Migrer makroer

Makromigreringsveiviseren for databasedokument flytter eksisterende makroer fra underdokumenter til en gammel Base-fil til den nye Base-filens makrolagringsområde.

Tidligere har makroer bare fått ligge i tekstunderdokumentene til skjemaer og rapporter. Nå kan makroer også lagres i selve Base-filen. Dette betyr at makroer i Base-filer nå kan anropes fra alle underkomponentene: skjemaer, rapporter, tabelldesign, spørringsdesign, relasjonsdesign, tabelldatavisning.

Det er imidlertid teknisk sett ikke mulig å lagre makroer både i en Base-fil og i dens underdokumenter samtidig. Så hvis du ønsker å legge ved noen nye makroer til Base-filen, mens du beholder eventuelle eksisterende gamle makroer som ble lagret i underdokumentene, må du flytte de eksisterende gamle makroene opp til Base-filens makrolagringsområde.

Veiviseren for databasemakromigrering kan flytte makroene opp i basefilens lagringsområde. Du kan deretter undersøke makroene og redigere dem etter behov.

For eksempel er det mulig at makroer fra underdokumentene hadde samme modulnavn og makronavn. Etter at du har flyttet makroene til ett felles makrolagringsområde, må du redigere makroene for å gjøre navnene unike. Veiviseren kan ikke gjøre dette.

Veiviseren kan sikkerhetskopiere Base-filen til en annen mappe som du ønsker. Veiviseren endrer den originale Base-filen. Sikkerhetskopien forblir uendret.

Tilbake

Vis de valgene du gjorde i dialogvinduet i forrige steg. Innstillingene på dette steget blir ikke endret. Denne knappen er bare tilgjengelig fra og med side to.

Neste

Trykk Neste. Da bruker veiviseren gjeldende innstillinger og går videre til neste steg. På det siste steget endres denne knappen til Lag.

Fullfør

Alle endringene tas i bruk, og veiviseren lukkes.

Avbryt

Lukker du et dialogvindu ved å trykke Avbryt, vil ingen av endringene bli lagret.

Supporter oss!