Verktøy

Verktøy-menyen i et databasevindu.

Forhold

Åpner Relasjonsdesign-visningen og sjekker om databasetilkoblingen støtter relasjoner.

Brukeradministrasjon

Åpner dialogboksen Brukeradministrasjon hvis databasen støtter denne funksjonen.

Tabellfilter

Åpner dialogboksen Tabellfilter der du kan spesifisere hvilke tabeller i databasen som skal vises eller skjules.

Velg tabellene du vil filtrere i Filter-listen.

Hvis du velger den øverste tabellen i et hierarki, blir alle tabellene i hierarkiet valgt.

Hvis du velger en tabell som er på et lavere nivå i hierarkiet, velges ikke tabellene som forekommer over den i hierarkiet.

SQL

Åpner SQL-dialogboksen der du kan skrive inn SQL-setninger.

Supporter oss!