Sett inn

Sett inn-menyen i et databasevindu.

Skjema

Ă…pner et nytt tekstdokument i skjemamodus.

Rapport

Starter vinduet Rapportbygger for den valgte tabellen, visningen eller spørringen.

Spørring (designvisning)

Åpner en ny spørring i designmodus.

Spørring (SQL-visning)

Åpner en ny spørring i SQL-modus.

Tabbelldesign

Ă…pner tabelldesignvisningen.

Vis design

Ă…pner en ny visning i designmodus.

Visning (enkel)

Ă…pner en ny visning i SQL-modus.

Mappe

Ă…pner en dialogboks der du kan lagre en ny mappe i databasefilen.

Supporter oss!