Lagre

I denne dialogen kan du spesifisere plasseringen og navnet på et skjema som du lagrer i en databasefil. Dialogen åpnes automatisk når du lagrer et skjema første gang.

Opprett ny katalog

Klikk for å opprette en ny mappe i databasefilen.

Opp ett nivå

Klikk for å gå opp ett nivå i mappehierarkiet.

Fil navn

Skriv inn filnavnet for det lagrede skjemaet.

Lagre

Klikk for å lagre skjemaet i databasefilen.

Supporter oss!