Fil

Fil-menyen i et databasevindu. Bare oppføringer som er spesifikke for databaser, er oppført.

Lagre

Lagrer gjeldende databasefil, spørring, skjema eller rapport. For databasefilen ser du dialogboksen fillagring. For de andre objektene ser du dialogboksen Lagre.

Lagre som

Lagrer gjeldende databasefil med et annet navn. I dialogboksen fillagring velger du en sti og et filnavn som skal lagres.

Eksport

Eksporterer den valgte rapporten eller skjemaet til et tekstdokument. En dynamisk rapport eksporteres som en kopi av databaseinnholdet på eksporttidspunktet.

Send

Åpner en undermeny.

Send dokument som E-post

Åpner standard e-postapplikasjon for å sende en ny e-post. Den gjeldende databasefilen legges til som et vedlegg. Du kan skrive inn emnet, mottakerne og en e-posttekst.

Rapport som E-mail

Åpner standard e-postapplikasjon for å sende en ny e-post. Den valgte rapporten legges ved som et vedlegg. Du kan skrive inn emnet, mottakerne og en e-posttekst. En dynamisk rapport eksporteres som en kopi av databaseinnholdet på eksporttidspunktet.

Rapport til Tekst Dokument

Eksporterer den valgte rapporten til et tekstdokument. En dynamisk rapport eksporteres som en kopi av databaseinnholdet på eksporttidspunktet.

Supporter oss!