Rediger

Rediger-menyen i et databasevindu.

Kopier

Kopierer det valgte objektet til utklippstavlen.

Lim inn

Setter inn et element fra utklippstavlen. Hvis du vil, kan du sette inn skjemaer og rapporter, inkludert undermapper, fra en databasefil inn i en annen.

Lim inn utvalg

Setter inn et element fra utklippstavlen. Hvis du vil, kan du sette inn skjemaer og rapporter, inkludert undermapper, fra en databasefil inn i en annen.

Velg alle

Velg alle oppføringer, inkludert undermapper, i den nederste delen av databasevinduet.

Rediger

Åpner et vindu der du kan redigere den valgte tabellen, spørringen, skjemaet eller rapporten.

Slett

Sletter den valgte tabellen, spørringen, skjemaet eller rapporten.

Gi nytt navn

Gir nytt navn til det valgte objektet. Avhengig av databasen kan noen navn, tegn og navnelengder være ugyldige.

Ă…pne

Ă…pner det valgte objektet i den siste lagrede tilstanden.

Opprett som visning

Konverterer det valgte søket til en visning. Den opprinnelige spørringen forblir i databasefilen og en ekstra visning genereres på databaseserveren. Du må ha skrivetillatelse for å legge til en visning i en database.

note

De fleste databaser bruker spørringer til å filtrere eller sortere databasetabeller for å vise poster på datamaskinen. Visninger tilbyr samme funksjonalitet som spørringer, men på serversiden. Hvis databasen din er på en server som støtter visninger, kan du bruke visninger til å filtrere postene på serveren for å øke hastigheten på visningstiden.


Skjemaveiviser

Starter skjemaveiviseren for den valgte tabellen, spørringen eller visningen.

Rapportveiviser

Starter Rapportveiviseren for den valgte tabellen, spørringen eller visningen.

Database

Ă…pner en undermeny.

Egenskaper

Ă…pner dialogboksen Databaseegenskaper.

Tilkoblingstype

Ă…pner veiviseren for tilkoblingstyper.

Avanserte egenskaper

Ă…pner dialogboksen Avanserte egenskaper.

Supporter oss!