Menyer

I databasevinduet ser du et nytt sett med menykommandoer for å jobbe med gjeldende databasefil.

Fil

Rediger

Visning

Sett inn

Verktøy

Supporter oss!