Bruke databaser i LibreOffice Base

Ekstern video

Vennligst godta denne videoen. Ved å godta vil du få tilgang til innhold fra YouTube, en tjeneste levert av en ekstern tredjepart.

YouTubes retningslinjer for personvern

I LibreOffice Base kan du få tilgang til data som er lagret i et bredt utvalg av databasefilformater. LibreOffice Base støtter naturlig enkelte flate fildatabaseformater, for eksempel dBASE-formatet. Du kan også bruke LibreOffice Base for å koble til eksterne relasjonsdatabaser, for eksempel databaser som MySQL eller Oracle.

Følgende databasetyper er skrivebeskyttede typer i LibreOffice Base. Fra LibreOffice Base er det ikke mulig å endre databasestrukturen eller redigere, sette inn og slette databaseposter for disse databasetypene:

Bruke en Database i LibreOffice

Databaseveiviseren hjelper deg med å lage en databasefil og registrere en ny database i LibreOffice.

note

Databasefilen inneholder spørrringer, rapporter og skjemaer for databasen, samt en lenke til databasen der postene er lagret. Formateringsinformasjon lagres også i databasefilen.


Hjelp om hjelpen

Hjelp viser til standardindstillingene for programmet på et standard system. Beskrivningen av farger, musehandlinger og andre element som er systemavhengige kan bli styrte av systeminnstillingene og kan derfor avvike for det programmet og systemet du bruker.

Supporter oss!