Tekstfiltilkobling

Spesifiserer innstillingene for import av en database i tekstformat.

I en tekstformatdatabase lagres data i en uformatert ASCII-fil, hvor hver post består av en rad. Datafeltene er delt inn med skilletegn. Tekst i datafeltene er delt inn med anførselstegn.

Sti til tekstfiler

Skriv inn stien til tekstfilen eller filene. Hvis du bare vil ha én tekstfil, kan du bruke hvilken som helst filtypenavn. Hvis du skriver inn et mappenavn, må tekstfilene i den mappen ha filtypen *.csv for å bli gjenkjent som filer i tekstdatabasen.

Bla

Klikk for å åpne en filvalgsdialog.

Vanlige tekstfiler (*.txt)

Klikk for å få tilgang til txt-filer.

"Kommaseparerte verdi"-filer (*.csv)

Klikk for å få tilgang til csv-filer.

Tilpasset

Klikk for å få tilgang til egendefinerte filer. Skriv inn utvidelsen i tekstboksen.

Feltskiller

Skriv inn eller velg tegnet som skiller datafeltene i tekstfilen.

Tekstskilletegn

Skriv inn eller velg tegnet som identifiserer et tekstfelt i tekstfilen. Du kan ikke bruke samme tegn som feltskilletegn.

Desimalskilletegn

Skriv inn eller velg tegnet som brukes som desimalskilletegn i tekstfilen, for eksempel et punktum (0.5) eller et komma (0,5).

Tusenskiller

Skriv inn eller velg tegnet som brukes som tusenskilletegn i tekstfilen, for eksempel komma (1,000) eller punktum (1.000).

Databaseveiviser

Supporter oss!