PostgreSQL-tilkobling

Angir alternativene for å koble til PostgreSQL-databaser.

Direkte tilkobling til PostgreSQL-databaser

Dataene for direkte tilkobling til en PostgreSQL-database kan gis på to forskjellige måter:

Fyll inn dataene

Tilkoblingsdata kan gis ved å fylle ut de tre øverste tekstboksene. Spør databaseadministratoren om de riktige dataene.

DBMS/driverspesifikk tilkoblingsstreng

I stedet for å skrive inn dataene i tekstboksene som forklart ovenfor, eller hvis du trenger å spesifisere flere parametere for tilkoblingen, kan du skrive inn den driverspesifikke tilkoblingsstrengen. Koblingsstrengen er en sekvens av nøkkelord/verdi-par atskilt med mellomrom. For eksempel

dbname=MyDatabase host=myHost port=5432

hvor

Du kan også angi tilkoblingsstrengen som

postgresql://myHost:port/MyDatabase.

note

Se databaseserveradministratoren for de riktige verdiene for nøkkelordene som sendes i tilkoblingsstrengen. Verdier for user= og password= ignoreres, men vil bli forespurt ved tilkoblingstidspunktet.


tip

Tilkoblingsstrengen vises i LibreOffice Base-statuslinjen.


Liste over alle søkeord/verdi-par for PostgreSQL 13-tilkoblings streng. Ikke alle par håndteres av LibreOffice-driverbehandleren.

Supporter oss!