Oracle Database Tilkobling

Spesifiserer alternativene for å få tilgang til en Oracle-database.

Oracle database

Du kan bruke en JDBC-driver for å få tilgang til en Oracle-database fra Solaris eller Linux. For å få tilgang til databasen fra Windows trenger du en ODBC-driver.

Navnet på Oracle-databasen

Skriv inn navnet på Oracle-databasen. Spør databaseadministratoren om det riktig navnet.

Server adresse

Skriv inn URL-en til databaseserveren. Dette er navnet på maskinen som kjører Oracle-databasen. Du kan også erstatte vertsnavnet med IP-adressen til serveren.

Port nummer

Skriv inn portnummeret til databaseserveren. Spør databaseadministratoren om riktig portadresse.

Oracle JDBC Driverklasse

Skriv inn navnet på JDBC-driveren.

Testklasse

Tester tilkoblingen med gjeldende innstillinger.

Autentisering

Databaseveiviser

Supporter oss!