MariaDB- og MySQL-tilkobling

Angir alternativene for MariaDB- og MySQL-databaser.

Direkte tilkobling for MariaDB- og MySQL-databaser

Databasenavn

Skriv inn navnet på MariaDB- eller MySQL-databasen. Spør databaseadministratoren om riktig navn.

Serverens URL

Skriv inn URL-en til databaseserveren. Dette er navnet på maskinen som kjører MariaDB- eller MySQL-databasen. Du kan også erstatte vertsnavnet med IP-adressen til serveren.

Port nummer

Skriv inn portnummeret for databaseserveren. Spør databaseadministratoren om riktig portadresse. Standard portnummer for MySQL- eller MariaDB-databaser er 3306.

Koble til med ODBC (Open Database Connectivity)

Kobler til en eksisterende ODBC-datakilde som ble satt på systemnivå.

Koble til med JDBC (Java Database Connectivity)

Kobler til en eksisterende JDBC-datakilde som ble satt på systemnivå.

Den neste veivisersiden avhenger av ditt valg av ODBC eller JDBC:

ODBC-tilkobling

JDBC-tilkobling

Autentisering

Databaseveiviser

Supporter oss!