JDBC-tilkobling

Angir alternativene for å få tilgang til en JDBC-database.

JDBC eksempler

Du kan bruke en JDBC-driverklasse for å koble til en JDBC-database fra LibreOffice. Driverklassen leveres av databaseprodusenten. To eksempler på JDBC-databaser er Oracle og MySQL.

note

Driverklassene må legges til LibreOffice i - LibreOffice - Avansert.


Oracle database

Du kan bruke en JDBC-driver for å få tilgang til en Oracle-database på Solaris eller Linux. For å få tilgang til databasen fra Windows trenger du en ODBC-driver.

I boksen Datakilde URL skriver du inn plasseringen til Oracle-databaseserveren. Syntaksen til URL-en avhenger av databasetypen. Se dokumentasjonen som fulgte med JDBC-driveren for mer informasjon.

For en Oracle-database er syntaksen til URL-en:

oracle:thin:@hostname:port:database_name

MySQL database

Driveren for MySQL-databasen er tilgjengelig på MySQL-nettstedet.

Syntaksen for en MySQL-database er:

mysql://hostname:port/database_name

Datakildens URL

Skriv inn URL-en til databasen. For eksempel, for MySQL JDBC-driveren, skriv inn "mysql://<Servernavn>/<navn på databasen>". For mer informasjon om JDBC-driveren, se dokumentasjonen som fulgte med driveren.

JDBC-driverklasse

Skriv inn navnet på JDBC-driveren.

warning

Før du kan bruke en JDBC-driver, må du legge til klassestien. Velg - LibreOffice - Avansert, og klikk på Klassesti-knappen. Etter at du har lagt til stiinformasjonen, start LibreOffice på nytt.


Testklasse

Tester tilkoblingen med gjeldende innstillinger.

Autentisering

Databaseveiviser

Supporter oss!