ADO-tilkobling

Spesifiserer alternativene for å legge til en ADO-database (Microsoft ActiveX Data Objects).

note

ADO-grensesnittet er en proprietær Microsoft Windows-beholder for tilkobling til databaser.


tip

LibreOffice krever at Microsoft Data Access Components (MDAC) bruker ADO-grensesnittet. Microsoft Windows 2000 og XP inkluderer disse komponentene som standard.


Datakildens URL

Skriv inn datakildens URL.

Eksempler på nettadresser

For å koble til en Access 2000-fil, bruk formatet:

PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;DATA SOURCE=c:\Access\nwind2000.mdb

For å koble til med et navn til en katalog på en Microsoft SQL-server som har en navnevender, skriv inn:

PROVIDER=sqloledb;DATA SOURCE=turner;INITIAL CATALOG=First

Slik får du tilgang til en ODBC-driver som leverandør:

DSN=SQLSERVER

Bla

Klikk for å åpne en dialogboks for valg av database.

note

Et brukernavn kan ha maksimalt 18 tegn.


note

Et passord må inneholde 3 til 18 tegn.


Databaseveiviser

Supporter oss!