Lagre og fortsett

Spesifiserer om du vil registrere databasen, åpne databasen for redigering eller sette inn en ny tabell.

Ja, registrer databasen for meg

Velg å registrere databasen i din brukerkopi av LibreOffice. Etter registrering vises databasen i vinduet Vis - Datakilder. Du må registrere en database for å kunne sette inn databasefeltene i et dokument (Sett inn - Felt - Flere felt) eller i en utskriftsfletting.

Nei, ikke registrer databasen

Velg å beholde databaseinformasjonen kun i den opprettede databasefilen.

Åpne databasen for redigering

Velg for å vise databasefilen, der du kan redigere databasestrukturen.

Lag tabeller ved hjelp av tabellveiviseren

Velg å anrop tabellveiviseren etter at databaseveiviseren er fullført.

Databaseveiviser

Supporter oss!