Velg Database

Oppretter en ny database, åpner en databasefil eller kobler til en eksisterende database.

Opprett en ny database

Velg for å opprette en ny database. Dette alternativet bruker HSQL-databasemotoren med standardinnstillinger. Den siste siden av veiviseren vises neste.

Ekstern nettside om HSQL.

Åpne en eksisterende databasefil

Velg å åpne en databasefil fra en liste over nylig brukte filer eller fra en filvalgsdialog.

Nylig brukt

Velg en databasefil som skal åpnes fra listen over nylig brukte filer. Klikk Fullfør for å åpne filen umiddelbart og avslutte veiviseren.

Åpne

Åpner en filvalgsdialog hvor du kan velge en databasefil. Klikk Åpne eller OK i filvalgsdialogen for å åpne filen umiddelbart og avslutte veiviseren.

Koble til en eksisterende database

Velg å opprette et databasedokument for en eksisterende databasetilkobling.

Databasetype

Velg databasetypen for den eksisterende databasetilkoblingen.

note

Databasetypene Outlook, Evolution, KDE Adressebok og Seamonkey trenger ikke tilleggsinformasjon. For andre databasetyper inneholder veiviseren flere sider for å spesifisere nødvendig informasjon.


Den neste veivisersiden er en av følgende sider:

Lagre og fortsett

Spesifiserer om du vil registrere databasen, åpne databasen for redigering eller sette inn en ny tabell.

Konfigurer tekstfiltilkobling

Konfigurer en Microsoft Access- eller Microsoft Access 2007-tilkobling

Konfigurer ADO-tilkobling

Konfigurer JDBC-tilkobling

Konfigurer Oracle-databasetilkobling

MariaDB- og MySQL-tilkobling

PostgreSQL-tilkobling

ODBC-innstillinger

Konfigurer regnearktilkobling

Supporter oss!