Databaseveiviser

Databaseveiviseren oppretter en databasefil som inneholder informasjon om en database.

Avhengig av type operasjon og type database, består Databaseveiviser av et varierende antall trinn.

Hvis du oppretter en ny databasefil, veiviseren inneholder to trinn.

Velg Database

Oppretter en ny database, åpner en databasefil eller kobler til en eksisterende database.

Lagre og fortsett

Spesifiserer om du vil registrere databasen, åpne databasen for redigering eller sette inn en ny tabell.

Tilkoblingsinnstillinger

Definerer tilkoblingsinnstillingene til en eksisterende database.

ODBC-innstillinger

Konfigurer tekstfiltilkobling

Konfigurer dBASE-tilkobling

Konfigurer JDBC-tilkobling

Konfigurer Oracle-databasetilkobling

Konfigurer MariaDB- og MySQL-tilkobling

Konfigurer regnearktilkobling

Tilbake

Vis de valgene du gjorde i dialogvinduet i forrige steg. Innstillingene på dette steget blir ikke endret. Denne knappen er bare tilgjengelig fra og med side to.

Neste

Trykk Neste. Da bruker veiviseren gjeldende innstillinger og går videre til neste steg. På det siste steget endres denne knappen til Lag.

Fullfør

Alle endringene tas i bruk, og veiviseren lukkes.

Avbryt

Lukker du et dialogvindu ved å trykke Avbryt, vil ingen av endringene bli lagret.

Supporter oss!