Avanserte egenskaper

Angir noen alternativer for en database.

For å bruke denne funksjonen …

I et databasevindu velger du Rediger - Database - Egenskaper, og klikker på kategorien Avanserte egenskaper


Tilgjengeligheten til følgende kontroller avhenger av typen database:

Sti til dBASE-filer

Skriv inn stien til katalogen som inneholder dBASE-filene.

warning

Kontroller at filtypen *.dbf til dBASE-filene er små bokstaver.


Bla

Åpner en dialogboks der du kan velge en fil eller en katalog.

Test tilkobling

Tester databaseforbindelsen med gjeldende innstillinger.

Sti til tekstfilene

Skriv inn stien til mappen med tekstfilene.

Sti til regnearkdokumentet

Skriv inn stien til regnearkdokumentet du vil bruke som database.

Navn på ODBC-datakilden på systemet ditt

Skriv inn navnet på ODBC-datakilden.

Brukernavn

Skriv inn brukernavnet som kreves for å få tilgang til databasen.

Passord kreves

Hvis avkrysset, vil brukeren bli bedt om å angi passordet som kreves for å få tilgang til databasen.

Databasenavnet

Skriv inn navnet på databasen.

Navnet på MySQL-databasen

Skriv inn navnet på MySQL-databasen du vil bruke som datakilde.

Navnet på Oracle-databasen

Skriv inn navnet på Oracle-databasen du vil bruke som datakilde.

Microsoft Access databasefil

Skriv inn navnet på Microsoft Access-databasefilen du vil bruke som datakilde.

Vertsnavn

Skriv inn vertsnavnet for LDAP-datakilden.

Datakildens URL

Skriv inn plasseringen til JDBC-datakilden som en URL.

JDBC driverklasse

Skriv inn navnet på JDBC-driverklassen som kobles til datakilden.

Testklasse

Tester databasetilkoblingen gjennom JDBC-driverklassen.

Velg en database

Velg en database fra listen eller klikk Opprett for å opprette en ny database.

Supporter oss!