Veiviser for tilkoblingstype

Endre tilkoblingstype for gjeldende database.

For å bruke denne funksjonen …

I et databasevindu velger du Rediger - Database - Tilkoblingstype


Veiviseren for tilkoblingstype består av tre sider. Du kan ikke overføre alle innstillinger fra en databasetype til en annen.

Du kan for eksempel bruke veiviseren til å åpne en databasefil som er i et format som vanligvis ikke gjenkjennes av en installert database.

Databasetype

Velg typen database du vil koble til.

Avanserte egenskaper

Angir noen alternativer for en database.

Tilleggsinnstillinger

Spesifiserer tilleggsalternativer for en datakilde.

Supporter oss!