Tilleggsinnstillinger

Spesifiserer tilleggsalternativer for en datakilde.

For å bruke denne funksjonen …

I et databasevindu velger du Rediger - Database - Egenskaper, klikker på kategorien Ytterligere innstillinger


Tilgjengeligheten av følgende kontroller avhenger av typen database:

Vertsnavn

Skriv inn vertsnavnet til serveren som inneholder databasen, for eksempel ldap.server.com.

Portnummer

Skriv inn portnummeret for serveren som er vert for databasen.

MySQL JDBC-driverklasse

Skriv inn navnet på JDBC-driveren for MySQL-databasen.

Tegnsett

Velg tegnsettet du vil bruke for å vise databasen i LibreOffice. Denne innstillingen påvirker ikke databasen. For å bruke standardtegnsettet til operativsystemet, velg "System".

note

Tekst- og dBASE-databaser er begrenset til tegnsett med en fast størrelse tegnlengde, der alle tegn er kodet med samme antall byte.


Oracle JDBC driver klasse

Skriv inn navnet på JDBC-driveren for Oracle-databasen.

Driverinnstillinger

Spesifiser flere driveralternativer.

Bruk katalog for filbaserte databaser

Bruker gjeldende datakilde for katalogen. Dette alternativet er nyttig når ODBC-datakilden er en databaseserver. Ikke velg dette alternativet hvis ODBC-datakilden er en dBASE-driver.

Base DN

Skriv inn startpunktet for å søke i LDAP-databasen, for eksempel dc=com.

Maksimalt antall poster

Skriv inn maksimalt antall poster du vil laste inn når du får tilgang til LDAP-serveren.

Vis slettede poster også

Viser alle postene i en fil, inkludert de som er merket som slettet. Hvis du merker av i denne avmerkingsboksen, kan du ikke slette poster.

note

I dBASE-format forblir slettede poster i filen.


tip

For å vise endringer du gjør i databasen, lukker du tilkoblingen til databasen og kobler deretter til databasen på nytt.


Indekser

Åpner dialogboksen Indekser, der du kan organisere tabellindeksene i gjeldende dBASE-database.

Tekst inneholder overskrifter

Velg denne avmerkingsboksen hvis den første linjen i tekstfilen inneholder feltnavn.

Feltskiller

Skriv inn eller velg tegnet som skiller datafeltene i tekstfilen.

Tekstskilletegn

Skriv inn eller velg tegnet som identifiserer et tekstfelt i tekstfilen. Du kan ikke bruke samme tegn som feltskilletegn.

Desimal skilletegn

Skriv inn eller velg tegnet som brukes som desimalskilletegn i tekstfilen, for eksempel et punktum (0.5) eller et komma (0,5).

Tusen skilletegn

Skriv inn eller velg tegnet som brukes som tusenskilletegn i tekstfilen, for eksempel komma (1,000) eller punktum (1.000).

Filutvidelse

Velg formatet for tekstfilen. Utvidelsen du velger påvirker noen av standardinnstillingene i denne dialogboksen.

Supporter oss!