Databaseegenskaper

Spesifiserer egenskapene til en database.

For å bruke denne funksjonen …

I et databasevindu velger du Rediger - Database - Egenskaper


Avanserte egenskaper

Angir noen alternativer for en database.

Tilleggsinnstillinger

Spesifiserer tilleggsalternativer for en datakilde.

Supporter oss!