Database Fil

Databasefilvinduet organiserer tabellene, visningene, spørringene og rapportene til en database i LibreOffice.

Supporter oss!