Genererte verdier

Angir alternativene for automatisk genererte verdier for nye dataposter.

Tilgjengeligheten av følgende kontroller avhenger av typen database:

Hent genererte verdier

Aktiverer LibreOffice-støtte for automatisk inkrementerte datafelt i gjeldende ODBC- eller JDBC-datakilde. Velg dette alternativet hvis funksjonen for automatisk økning i SDBCX-laget i databasen ikke støttes. Generelt er den automatiske økningen valgt for primærnøkkelfeltet.

Auto-inkrement uttrykk

Skriv inn SQL-kommandospesifikasjonen som instruerer datakilden til å automatisk øke et spesifisert heltallsdatafelt. For eksempel brukte følgende MySQL-setning AUTO_INCREMENT-setningen for å øke "id"-feltet hver gang setningen oppretter et datafelt:

CREATE TABLE "table1" ("id" INTEGER AUTO_INCREMENT)

For dette eksemplet må du skrive inn AUTO_INCREMENT i Auto-inkrement uttrykk-boksen.

Spørring mot genererte verdier

Skriv inn en SQL-setning som returnerer den siste automatisk inkrementerte verdien for primærnøkkeldatafeltet. For eksempel:

SELECT LAST_INSERT_D();

Supporter oss!