Spesielle innstillinger

Angir måten du kan arbeide med data i en database.

For å bruke denne funksjonen …

I et databasevindu velger du Rediger - Database - Avanserte innstillinger


Tilgjengeligheten av f√łlgende kontroller avhenger av typen database:

Bruk SQL92 navnebegrensninger

Tillater bare tegn som samsvarer med SQL92-navnekonvensjonen i et navn i en datakilde. Alle andre karakterer blir avvist. Hvert navn må begynne med en liten bokstav, en stor bokstav eller et understrek ( _ ). De resterende tegnene kan være ASCII-bokstaver, tall og understreker.

Legg til tabellaliasnavnet i SELECT-setninger

Legger til aliaset til tabellnavnet i SELECT-setninger.

Bruk n√łkkelord AS f√łr tabellaliasnavn

Noen databaser bruker n√łkkelordet "AS" mellom et navn og dets alias, mens andre databaser bruker et mellomrom. Aktiver dette alternativet for √• sette inn AS f√łr aliaset.

Bruk Outer Join syntaks '{OJ }'

Bruk escape-sekvenser for outer joins. Syntaksen for denne escape-sekvensen er {oj outer-join}

Eksempel:

select Article.* from {oj item LEFT OUTER JOIN orders ON item.no=orders.ANR}

Ignorer rettighetene fra databasedriveren

Ignorerer tilgangsrettigheter som er gitt av databasedriveren.

Erstatt navngitte parametere med ?

Erstatter navngitte parametere i en datakilde med et sp√łrsm√•lstegn (?).

Vis versjonskolonner (når tilgjengelig)

Noen databaser tildeler versjonsnummer til felt for √• spore endringer i poster. Versjonsnummeret til et felt √łkes med √©n hver gang innholdet i feltet endres. Viser det interne versjonsnummeret til posten i databasetabellen.

Bruk katalognavnet i SELECT-setninger

Bruker gjeldende datakilde for katalogen. Dette alternativet er nyttig når ODBC-datakilden er en databaseserver. Ikke velg dette alternativet hvis ODBC-datakilden er en dBASE-driver.

Bruk skjemanavnet i SELECT-setninger

Lar deg bruke skjemanavnet i SELECT-setninger.

Lag indeks med ASC- eller DESC-setning

Oppretter en indeks med ASC- eller DESC-setninger.

Avslutt tekstlinjer med CR + LF

Velg å bruke CR + LF-kodeparet for å avslutte hver tekstlinje (foretrukket for DOS- og Windows-operativsystemer).

Ignorer valutafeltinformasjon

Bare for Oracle JDBC-tilkoblinger. Når den er aktivert, spesifiserer den at ingen kolonne behandles som et valutafelt. Felttypen som returneres fra databasedriveren, forkastes.

Skjemadatainndata sjekker for obligatoriske felt

Når du skriver inn en ny post eller oppdaterer en eksisterende post i et skjema, og du lar et felt stå tomt som er bundet til en databasekolonne som krever inndata, vil du se en melding som klager over den tomme felt.

Hvis denne kontrollboksen ikke er aktivert, vil ikke skjemaene i gjeldende database bli sjekket for obligatoriske felt.

Kontrollboksen er tilgjengelig for alle datakildetyper som st√łtter skrivetilgang til dataene deres. Kontrollboksen finnes ikke for regneark, tekst, csv og de ulike skrivebeskyttede adresseb√łkene.

Bruk ODBC-konforme bokstaver for dato/klokkeslett

Bruk bokstaver for dato/klokkeslett som samsvarer med ODBC-standarden.

St√łtter prim√¶rn√łkler

Aktiver for √• overstyre Bases heuristikk som brukes til √• oppdage om databasen st√łtter prim√¶rn√łkler.

N√•r du kobler til en database ved hjelp av et generisk API som ODBC, JDBC eller ADO, bruker Base for √łyeblikket heuristikk for √• avgj√łre om denne databasen st√łtter prim√¶rn√łkler. Ingen av disse APIene har dedikert st√łtte for √• hente denne informasjonen.

Heuristikken svikter noen ganger. Denne tri-state avkrysningsboksen er som standard satt til den ubestemte tilstanden, som betyr "bruk heuristikken". Hvis avmerkingsboksen er aktivert, antas st√łtte for prim√¶rn√łkkel. Hvis avmerkingsboksen er deaktivert, antas det ikke st√łtte for prim√¶rn√łkkel.

Merk at hvis dette alternativet bare er for √• overstyre heuristikken. Hvis du aktiverer avmerkingsboksen for en database som faktisk ikke st√łtter prim√¶rn√łkler, vil du se noen feil.

Respekter resultatsetttypen fra databasedriveren

Use the database driver different scroll capabilities of a result set. Refer to ResultSetType Constant Group

Sammenligning av boolske verdier

Velg typen boolsk sammenligning du vil bruke.

Rader for å skanne kolonnetyper

Velg antall rader for å la driveren oppdage datatypen.

Supporter oss!