Avanserte egenskaper

Angir avanserte egenskaper for databasen.

For å bruke denne funksjonen …

I et databasevindu velger du Rediger - Database - Egenskaper, og klikker på kategorien Avanserte egenskaper


Genererte verdier

Angir alternativene for automatisk genererte verdier for nye dataposter.

Spesielle innstillinger

Angir måten du kan arbeide med data i en database.

Supporter oss!