Kjør SQL-setning

Åpner en dialogboks der du kan skrive inn en SQL-kommando for å administrere en database.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy → SQL i et databasevindu


Utføre SQL-kommandoer

Du kan bare angi administrasjonskommandoer i denne dialogboksen, for eksempel Grant, Create Table eller Drop Table, og ikke filterkommandoer. Kommandoene du kan angi avhenger av datakilden, for eksempel kan dBASE bare kjøre noen av SQL-kommandolisten her.

note

For å kjøre en SQL-spørring for å filtrere data i databasen, bruk Spørre Design Visning.


Kommando som skal kjøres

Skriv inn SQL-administrasjonskommandoen du vil kjøre.

For en "Bibliografi"-datakilde kan du for eksempel skrive inn følgende SQL-kommando:

SELECT "Address" FROM "biblio" "biblio"

For mer informasjon om SQL-kommandoer, se dokumentasjonen som fulgte med databasen.

Kjør en SQL-kommando direkte

I lokal SQL-modus kan du skrive inn SQL-kommandoer som blir sendt direkte til en datakilde uten å gå veien om LibreOffice. Du må slå på visning av disse endringene hvis du vil gå tilbake til utformingsvisningen.

Vis utdata av "velg"-utsagn

Vis resultatet av SQL SELECT-kommandoen i Output-boksen.

Utfør

Kjører kommandoen du skrev inn i boksen Kommandoen som skal utføres.

Forrige kommandoer

Lister opp de tidligere utførte SQL-kommandoene. For å kjøre en kommando igjen, klikk på kommandoen og klikk deretter Utfør.

Status

Viser statusen, inkludert feil, for SQL-kommandoen du kjørte.

Output

Viser resultatene av SQL-kommandoen du kjørte.

Lukk

Lukk dialogvinduet.

Supporter oss!