Indekser

Lar deg organisere dBASE-databaseindekser. En indeks lar deg få tilgang til en database raskt, forutsatt at du spør etter dataene i utvalget som ble definert gjennom indeksen. Når du designer en tabell, kan du definere indeksene på fanesiden Indekser .

For å bruke denne funksjonen …

Velg Rediger → Database → Egenskaper og så Indekser i et databasefilvindu av typen dBASE.


Tabell

Velg databasetabellen du vil indeksere.

Tabellindekser

Lister opp gjeldende indekser for den valgte databasetabellen. For å fjerne en indeks fra listen, klikk på indeksen og klikk deretter på høyrepilen.

Frie indekser

Lister opp de tilgjengelige indeksene som du kan tilordne til en tabell. For å tilordne en indeks til en valgt tabell, klikk på venstre pilikon. Den venstre dobbeltpilen tildeler alle tilgjengelige indekser.

<

Flytter den valgte indeksen til Tabellindekser-listen.

<<

Flytter alle de frie indeksene til Tabellindekser-listen.

>

Flytter de valgte tabellindeksene til Frie indekser-listen.

>>

Flytter alle tabellindeksene til Frie indekser-listen.

Supporter oss!