dBASE

Angir innstillingene for en dBASE-database.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Rediger → Database → Egenskaper i et databasefilvindu av typen dBASE


For å kunne definere relasjoner mellom tabeller, bruk JDBC eller ODBC fra LibreOffice.

Vis inaktive poster

Viser alle postene i en fil, inkludert de som er merket som slettet. Hvis du merker av i denne avmerkingsboksen, kan du ikke slette poster.

I dBASE-format forblir slettede poster i filen.

For å se eventuelle endringer du gjør i databasen, lukker du tilkoblingen til databasen og kobler deretter til databasen på nytt.

Tegnsett

Velg kodekonverteringen du vil bruke for å vise databasen i LibreOffice. Dette påvirker ikke databasen. Velg "System" for å bruke standardtegnsettet til operativsystemet. Tekst- og dBASE-databaser er begrenset til tegnsett med en fast størrelse tegnlengde, der alle tegn er kodet med samme antall byte.

Bruk SQL92 navnebegrensninger

Tillater bare navn som bruker tegn som samsvarer med SQL92-navnebegrensningene i datakilden. Alle andre tegn blir avvist. Hvert navn må begynne med en liten eller stor bokstav, eller en understreking ( _ ). De resterende tegnene kan være ASCII-bokstaver, understreker og tall.

Indekser

Åpner dialogboksen Indekser, der du kan organisere tabellindeksene i gjeldende dBASE-database.

Supporter oss!