ODBC

Spesifiserer innstillingene for ODBC-databaser. Dette inkluderer brukertilgangsdata, driverinnstillinger og fontdefinisjoner.

Brukernavn

Skriv inn brukernavnet for tilgang til databasen.

Passord kreves

Forhindrer en uautorisert bruker fra å få tilgang til databasen. Du trenger bare å skrive inn passordet én gang per økt.

Driverinnstillinger

Bruk dette tekstfeltet til å angi flere valgfrie driverinnstillinger hvis dette er nødvendig.

Tegnsett

Velg kodekonverteringen du vil bruke for å vise databasen i LibreOffice. Dette påvirker ikke databasen. Velg "System" for å bruke standardtegnsettet til operativsystemet. Tekst- og dBASE-databaser er begrenset til tegnsett med en fast størrelse tegnlengde, der alle tegn er kodet med samme antall byte.

Generelt

Hent genererte verdier

Aktiverer LibreOffice-støtte for automatisk inkrementerte datafelt for gjeldende ODBC- eller JDBC-datakilde. Merk av i denne avmerkingsboksen hvis databasen ikke støtter automatisk inkrement-funksjon i SDBCX-laget. Generelt er den automatiske økningen valgt for primærnøkkelfeltet.

Auto-inkrement uttrykk

Skriv inn SQL-kommandospesifikasjonen som instruerer datakilden til å automatisk øke et spesifisert heltallsdatafelt. For eksempel en typisk SQL-setning for å lage et datafelt er:

CREATE TABLE "table1" ("id" INTEGER)

For å automatisk øke "id"-datafeltet i en MySQL-database, endre setningen til:

CREATE TABLE "table1" ("id" INTEGER AUTO_INCREMENT)

Med andre ord, skriv inn AUTO_INCREMENT i boksen Auto-inkrement uttrykk.

Spørring av genererte verdier

Skriv inn en SQL-setning som returnerer den siste automatisk inkrementerte verdien for primærnøkkeldatafeltet. For eksempel:

SELECT LAST_INSERT_D();

Bruk SQL92 navnebegrensninger

Tillater bare navn som bruker tegn som samsvarer med SQL92-navnebegrensningene i datakilden. Alle andre tegn blir avvist. Hvert navn må begynne med en liten eller stor bokstav, eller en understreking ( _ ). De resterende tegnene kan være ASCII-bokstaver, understreker og tall.

Bruk Katalog for filbaserte databaser

Bruker gjeldende datakilde til katalogen. Dette er nyttig når ODBC-datakilden er en databaseserver. Hvis ODBC-datakilden er en dBASE-driver, la denne avmerkingsboksen være tom.

Supporter oss!