Datakilder i LibreOffice

Velge adresseboken

I LibreOffice kan du registrere forskjellige datakilder. Da blir innholdet i datafeltene tilgjengelig for bruk i forskjellige felter og kontrollelementer. Systemadresseboken er en slik datakilde.

Maler og veivisere i LibreOffice bruker feltene som innhold i adresseboken. Når de er slått på, erstattes de generelle feltene i malene automatisk med feltene fra datakilden til adresseboken.

For å velge adresseboken du vil bruke, velg Verktøy - Adressebokkilde.

Åpne en datakilde

Supporter oss!