Data sources in LibreOffice

Selecting the Address Book

I LibreOffice kan du registrere forskjellige datakilder. Da blir innholdet i datafeltene tilgjengelig for bruk i forskjellige felter og kontrollelementer. Systemadresseboken er en slik datakilde.

Maler og veivisere i LibreOffice bruker feltene som innhold i adresseboken. Når de er slått på, erstattes de generelle feltene i malene automatisk med feltene fra datakilden til adresseboken.

To select the address book that you want to use, choose Tools - Address Book Source.

Opening a Data Source

Supporter oss!