Generelt

Når du oppretter en databasetabell som administrator, kan du bruke denne fanen til å bestemme brukertilgang og til å redigere dataene eller tabellstrukturen.

Hvis du ikke er administrator, kan du bruke kategorien Generelt for å se tilgangsrettighetene dine for den valgte tabellen.

Tabellnavn

Viser navnet på den valgte databasetabellen.

Type

Viser databasetypen.

Plassering

Viser hele stien til databasetabellen.

Les data

Lar en bruker lese dataene.

Sett inn data

Lar en bruker sette inn nye data.

Endre data

Lar en bruker endre data.

Slett data

Lar en bruker slette data.

Endre tabellstruktur

Lar en bruker endre tabellstrukturen.

Definisjon

Lar brukeren slette tabellstrukturen.

Endre referanser

Lar brukeren endre de definerte referansene, for eksempel for å legge inn nye relasjoner for tabellen eller slette eksisterende relasjoner.

Supporter oss!