Generelt

Generelt

Når du oppretter en databasetabell som administrator, kan du bruke denne fanen til å bestemme brukertilgang og til å redigere dataene eller tabellstrukturen.

Beskrivelse

Supporter oss!