Tildel kolonner

I datakildeutforskeren kan du kopiere en tabell ved å dra og slippe tabellen på tabellkontaineren. Hvis du merker av for Legg ved data på den første siden i dialogboksen Kopier tabell , åpnes dialogboksen Tildel kolonner som det andre vinduet. Du kan bruke denne dialogboksen til å tilordne innholdet i et datafelt i kildetabellen til et annet datafelt i måltabellen.

Kildetabell

Lister opp datafeltene i kildetabellen. For å inkludere et datafelt fra kildetabellen i måltabellen, merk av i avmerkingsboksen foran datafeltnavnet. Hvis du vil tilordne innholdet i et datafelt i kildetabellen til et annet datafelt i måltabellen, klikker du på datafeltet i kildetabelllisten og deretter på pil opp eller pil ned. For å inkludere alle kildedatafeltene i måltabellen, klikk Alle.

Måltabell

Lister opp de mulige datafeltene i måltabellen. Bare datafeltene som er valgt i kildetabelllisten vil inkluderes i måltabellen.

opp

Flytter den valgte oppføringen én posisjon opp i listen.

ned

Flytter den valgte oppføringen én posisjon ned i listen.

alle

Velger alle datafeltene i listen.

ingen

Fjerner alle avmerkingsboksene i listen.

Supporter oss!