Typeformatering

I datakildeutforskeren kan du kopiere en tabell ved å dra og slippe tabellen på tabellbeholderen. Dialogboksen Typeformatering er det tredje vinduet i dialogboksen Kopier tabell.

Listeboks

Lister opp datafeltene som skal inkluderes i den kopierte tabellen.

Kolonneinformasjon

Feltnavn

Viser navnet på det valgte datafeltet. Hvis du vil, kan du skrive inn et nytt navn.

Felttype

Velg en felttype.

Lengde

Skriv inn antall tegn for datafeltet.

Desimalplasser

Skriv inn antall desimaler for datafeltet. Dette alternativet er bare tilgjengelig for numeriske eller desimaldatafelt.

Standardverdi

Velg standardverdien for et Ja/Nei-felt.

Automatisk typegjenkjenning

LibreOffice kan automatisk gjenkjenne feltinnhold når du kopierer databasetabeller ved å dra og slippe.

(maks.) linjer

Skriv inn antall linjer som skal brukes for automatisk typegjenkjenning.

Auto

Aktiverer automatisk typegjenkjenning.

Supporter oss!