Bruk kolonner

I datakildeutforskeren kan du kopiere en tabell ved å dra og slippe tabellen på tabellkontaineren. Dialogboksen Bruk kolonner er det andre vinduet i dialogboksen Kopier tabell.

Eksisterende kolonner

Venstre listeboks

Lister opp de tilgjengelige datafeltene som du kan inkludere i den kopierte tabellen. For å kopiere et datafelt, klikk på navnet og klikk deretter på >knappen. For å kopiere alle feltene, klikk >>-knappen.

Høyre listeboks

Lister opp feltene du vil inkludere i den kopierte tabellen.

Knapper

Legger til eller fjerner det valgte feltet (> eller <-knappen) eller alle feltene (<< eller >>-knappen).

Next page

Supporter oss!