Kopier tabell

Du kan kopiere en tabell ved å dra og slippe tabellen på tabellområdet i et databasevindu. Dialogboksen Kopier tabell vises.

Tabellnavn

Spesifiserer et navn for kopien. Noen databaser godtar kun navn som inneholder åtte eller færre tegn.

Alternativer

Definisjon og data

Oppretter en 1:1 kopi av databasetabellen. Tabelldefinisjonen og fullstendige data kopieres. Tabelldefinisjonen inkluderer tabellstrukturen og formatet fra forskjellige datafelt, inkludert spesielle feltegenskaper. Feltinnholdet leverer dataene.

Definisjon

Kopierer bare tabelldefinisjonen og ikke de tilsvarende dataene.

Som tabellvisning

Hvis databasen st√łtter Vyer og du valgte dette alternativet, vil en sp√łrring bli opprettet i tabellkontaineren som en tabell. Dette alternativet lar deg se s√łkeresultatene som en vanlig tabellvisning. Tabellen vil bli filtrert i visningen med en "Select" SQL-setning.

Legg til data

Legger til dataene i tabellen som skal kopieres til en eksisterende tabell.

Tabelldefinisjonen m√• v√¶re n√łyaktig den samme slik at data kan kopieres. Data kan ikke kopieres hvis et datafelt i m√•ltabellen har et annet format enn datafeltet i kildetabellen.

Match datafeltnavnene i Kopier tabell-dialogboksen på Bruk kolonner-siden.

Hvis dataene ikke kan legges ved, vil du se en liste over felt i Kolonneinfo-dialogboksen hvis data ikke kan kopieres. Hvis du bekrefter denne dialogen med OK, vil kun data som ikke vises i listen legges ved.

note

Hvis feltene i måltabellen har en mindre feltlengde enn i kildetabellen når data legges ved, vil kildedatafeltene automatisk avkortes for å matche feltlengdene i måltabellen.


Opprett prim√¶rn√łkkel

Genererer automatisk et prim√¶rn√łkkeldatafelt og fyller det med verdier. Du b√łr alltid bruke dette feltet, siden en prim√¶rn√łkkel alltid m√• v√¶re tilgjengelig for √• kunne redigere tabellen.

Navn

Angir et navn for prim√¶rn√łkkelen som genereres. Dette navnet er valgfritt.

Neste side

Supporter oss!