Kopier spørring eller tabell med dra-og-slipp

Dra-og-slipp en spørring eller tabell åpner Kopier tabell -dialogen, som lar deg definere alternativene for å kopiere en spørring eller en tabell.

For å bruke denne funksjonen …

Dra og slipp en tabell eller en spørring til tabelldelen av et annet databasefil vindu


Med dialogboksen Kopier tabell kan du:

Du kan kopiere i samme database eller mellom forskjellige databaser.

Kopier tabell

Du kan kopiere en tabell ved å dra og slippe tabellen på tabellområdet i et databasevindu. Dialogboksen Kopier tabell vises.

Bruk kolonner

I datakildeutforskeren kan du kopiere en tabell ved å dra og slippe tabellen på tabellkontaineren. Dialogboksen Bruk kolonner er det andre vinduet i dialogboksen Kopier tabell.

Typeformatering

I datakildeutforskeren kan du kopiere en tabell ved å dra og slippe tabellen på tabellbeholderen. Dialogboksen Typeformatering er det tredje vinduet i dialogboksen Kopier tabell.

Supporter oss!