Relasjoner

Lar deg definere og redigere en relasjon mellom to tabeller.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy → Relasjoner i et databasevindu


note

Alternativene for oppdatering og sletting er bare tilgjengelig hvis de støttes av databasen som brukes.


Involverte tabeller

Det er her de to relaterte tabellene er oppført. Hvis du oppretter en ny relasjon, kan du velge én tabell fra hver av kombinasjonsboksene i den øverste delen av dialogen.

Hvis du åpnet dialogen Relasjoner for en eksisterende relasjon ved å dobbeltklikke på koblingslinjene i relasjonsvinduet, kan ikke tabellene som er involvert i relasjonen endres.

Nøkkelfelt

Definerer nøkkelfeltene for relasjonen.

Navnene på tabellene som er valgt for koblingen vises her som kolonnenavn. Hvis du klikker på et felt, kan du bruke pilknappene til å velge et felt fra tabellen. Hver relasjon er skrevet i en rad.

Oppdateringsalternativer

Her kan du velge alternativer som trer i kraft når det er endringer i et primærnøkkelfelt.

Ingen handling

Spesifiserer at enhver endring som gjøres i en primærnøkkel ikke påvirker andre eksterne nøkkelfelt.

Gjennomgripende oppdatering

Oppdaterer alle de eksterne nøkkelfeltene hvis verdien til den tilsvarende primærnøkkelen har blitt endret (Gjennomgripende oppdatering).

Angi null

Hvis den korresponderende primærnøkkelen har blitt endret, bruk dette alternativet til å angi "IS NULL"-verdien til alle eksterne nøkkelfelt. ER NULL betyr at feltet er tomt.

Angi standardverdi

Hvis den korresponderende primærnøkkelen har blitt endret, bruk dette alternativet til å angi en standardverdi for alle eksterne nøkkelfelt. Under opprettelsen av den tilsvarende tabellen, vil standardverdien for et eksternt nøkkelfelt bli definert når du tilordner feltegenskapene.

Slette alternativer

Her kan du velge alternativer som trer i kraft når et primærnøkkelfelt slettes.

Ingen handling

Spesifiserer at sletting av en primærnøkkel ikke vil ha noen effekt på andre eksterne nøkkelfelt.

Gjennomgående sletting

Angir at alle eksterne nøkkelfelt vil bli slettet hvis du sletter det tilsvarende primærnøkkelfeltet.

warning

Når du sletter et primærnøkkelfelt medSlett gjennomgående alternativet, slettes også alle poster fra andre tabeller som har denne nøkkelen som fremmednøkkel. Bruk dette alternativet med stor forsiktighet; det er mulig at en stor del av databasen kan slettes.


Angi null

Hvis du sletter den korresponderende primærnøkkelen, vil "ER NULL"-verdien bli tildelt alle eksterne nøkkelfelt.

Angi som standard

Hvis du sletter den korresponderende primærnøkkelen, vil en angitt verdi tildeles til alle eksterne nøkkelfelt.

Supporter oss!