Relasjoner

Lar deg definere og redigere en relasjon mellom to tabeller.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verkt√ły ‚Üí Relasjoner i et databasevindu


note

Alternativene for oppdatering og sletting er bare tilgjengelig hvis de st√łttes av databasen som brukes.


Involverte tabeller

Det er her de to relaterte tabellene er oppf√łrt. Hvis du oppretter en ny relasjon, kan du velge √©n tabell fra hver av kombinasjonsboksene i den √łverste delen av dialogen.

Hvis du åpnet dialogen Relasjoner for en eksisterende relasjon ved å dobbeltklikke på koblingslinjene i relasjonsvinduet, kan ikke tabellene som er involvert i relasjonen endres.

N√łkkelfelt

Definerer n√łkkelfeltene for relasjonen.

Navnene på tabellene som er valgt for koblingen vises her som kolonnenavn. Hvis du klikker på et felt, kan du bruke pilknappene til å velge et felt fra tabellen. Hver relasjon er skrevet i en rad.

Oppdateringsalternativer

Her kan du velge alternativer som trer i kraft n√•r det er endringer i et prim√¶rn√łkkelfelt.

Ingen handling

Spesifiserer at enhver endring som gj√łres i en prim√¶rn√łkkel ikke p√•virker andre eksterne n√łkkelfelt.

Gjennomgripende oppdatering

Oppdaterer alle de eksterne n√łkkelfeltene hvis verdien til den tilsvarende prim√¶rn√łkkelen har blitt endret (Gjennomgripende oppdatering).

Angi null

Hvis den korresponderende prim√¶rn√łkkelen har blitt endret, bruk dette alternativet til √• angi "IS NULL"-verdien til alle eksterne n√łkkelfelt. ER NULL betyr at feltet er tomt.

Angi standardverdi

Hvis den korresponderende prim√¶rn√łkkelen har blitt endret, bruk dette alternativet til √• angi en standardverdi for alle eksterne n√łkkelfelt. Under opprettelsen av den tilsvarende tabellen, vil standardverdien for et eksternt n√łkkelfelt bli definert n√•r du tilordner feltegenskapene.

Slette alternativer

Her kan du velge alternativer som trer i kraft n√•r et prim√¶rn√łkkelfelt slettes.

Ingen handling

Spesifiserer at sletting av en prim√¶rn√łkkel ikke vil ha noen effekt p√• andre eksterne n√łkkelfelt.

Gjennomgående sletting

Angir at alle eksterne n√łkkelfelt vil bli slettet hvis du sletter det tilsvarende prim√¶rn√łkkelfeltet.

warning

N√•r du sletter et prim√¶rn√łkkelfelt medSlett gjennomg√•ende alternativet, slettes ogs√• alle poster fra andre tabeller som har denne n√łkkelen som fremmedn√łkkel. Bruk dette alternativet med stor forsiktighet; det er mulig at en stor del av databasen kan slettes.


Angi null

Hvis du sletter den korresponderende prim√¶rn√łkkelen, vil "ER NULL"-verdien bli tildelt alle eksterne n√łkkelfelt.

Angi som standard

Hvis du sletter den korresponderende prim√¶rn√łkkelen, vil en angitt verdi tildeles til alle eksterne n√łkkelfelt.

Supporter oss!