Relasjoner

Denne kommandoen åpner vinduet Relasjonsdesign , som lar deg definere relasjoner mellom ulike databasetabeller.

Her kan du koble sammen tabeller fra gjeldende database gjennom vanlige datafelt. Klikk på Ny relasjon-ikonet for å opprette relasjonene, eller ganske enkelt dra-og- slipp med musen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy → Relasjoner i et databasevindu


note

Denne funksjonen er kun tilgjengelig hvis du arbeider med en relasjonsdatabase.


Når du velger Verktøy - Relasjoner, åpnes et vindu der alle eksisterende relasjoner mellom tabellene i gjeldende database vises. Hvis ingen relasjoner er definert, eller hvis du ønsker å relatere andre tabeller i databasen til hverandre, klikker du på Legg til tabeller-ikonet. Dialogboksen Legg til tabeller åpnes der du kan velge tabellene du vil opprette en relasjon med.

Legg til Tabellikon

Sett inn tabeller

note

Hvis Relasjonsdesign-vinduet er åpent, kan ikke de valgte tabellene endres, selv i tabelldesignmodus. Dette sikrer at tabeller ikke endres mens relasjonene opprettes.


De valgte tabellene vises i det øverste området av relasjonsdesignvisningen. Du kan lukke et tabellvindu gjennom kontekstmenyen eller med Delete-tasten.

Flytt tabell og endre tabellstørrelse

Du kan endre størrelse og ordne bordene i henhold til dine preferanser. For å flytte tabeller, dra den øvre rammen til ønsket posisjon. Forstørr eller reduser størrelsen tabellen vises i ved å plassere musepekeren på en kant eller på et hjørne og dra tabellen til den har ønsket størrelse.

Primærnøkkel og fremmednøkkel

Hvis du vil definere en relasjon mellom de ulike tabellene, bør du angi en primærnøkkel som unikt identifiserer en datafeltet til en eksisterende tabell. Du kan referere til primærnøkkelen fra andre tabeller for å få tilgang til dataene i denne tabellen. Alle datafelt som refererer til denne primærnøkkelen vil bli identifisert som en fremmednøkkel.

Alle datafelt som refererer til en primærnøkkel vil bli identifisert i tabellvinduet med et lite nøkkelsymbol.

Definer relasjoner

Alle eksisterende relasjoner vises i relasjonsvinduene med en linje som forbinder primær- og fremmednøkkelfeltene. Du kan legge til en relasjon ved å bruke dra-og-slipp for å slippe feltet til en tabell på feltet til den andre tabellen. En relasjon fjernes igjen ved å velge den og trykke på Delete-tasten.

Alternativt kan du også klikke på Ny relasjon-ikonet i det øverste området i relasjonsfeltet og definere relasjonen mellom to tabeller i Relasjoner dialog.

Nyt  Relasjon Ikon

Ny relasjon

warning

Hvis du bruker LibreOffice som front-end for en relasjonsdatabase, blir ikke opprettelse og sletting av relasjoner plassert i et mellomminne av LibreOffice, men videresendes direkte til databasen.


Ved å dobbeltklikke på en koblingslinje kan du tilordne visse egenskaper til relasjonen. Dialogboksen Relasjoner åpnes.

Supporter oss!